Tẩu xì gà cán sừng đế đứng TS12 Lưu ý: Màu sắc và vân của gỗ, sừng có thể khác nhau. Kiểu dáng có thể hơi khác nhau cho từng đợt hàng, tuy nhiên chất lượng không đổi) 

Tẩu xì gà cán sừng đế đứng TS12

Tẩu xì gà cán sừng đế đứng TS12

Tẩu xì gà cán sừng đế đứng TS12

Tẩu xì gà cán sừng đế đứng TS12

Tẩu xì gà cán sừng đế đứng TS12

Tẩu xì gà cán sừng đế đứng TS12

Tẩu xì gà cán sừng đế đứng TS12
Thiết kế và phát triển website bởi Kenhdichvu.vn